Registervård och övriga tjänster

Registervård, analys, API-kopplingar

Marknadsinformation i Sverige AB har levererat tjänster gällande företagsinformation sedan 1985.

På företagskontakt.se/urval finns det verktyg som en stor del av marknaden använder vid urval av uppdaterade företagsregister.

Här utför du också import av egna organisationsnummer inför registervård, du kan spara dina urval, exkludera egna kunder från nya urval och en mängd andra funktioner.

Övriga tjänster

Vi utför tjänster för dig med flera företagsregister som behöver samköras, det kan gälla organisationer med fler än ett CRM, om befintlig information om företagen behöver kompletteras eller uppdateras.     

Analys av befintlig kundstruktur, exkluderingar och registervård kräver ofta en initial organisationsnummersättning. Vi arbetar med egenutvecklade produkter som tar hänsyn till bland annat felstavad information och fonetiska felskrivningar.

 Vi arbetar med API-kopplingar vid de fall våra kunder vill integrera egna system med en komplett företagsdatabas med marknadsledande kontaktinformation till de högsta beslutsfattarna. Vi kan också integrera till kreditinstitut och därmed erbjuda kreditupplysningstjänster.

Behöver hjälp med registervård, kundanalys eller API-kopplingar?