Nå företag med visst ERP, ekonomisystem, CRM mm

Hitta företag baserat på ERP, CRM, lönesystem mm.

Gör urval utifrån företagens IT-struktur

Vi intervjuar svenskt näringsliv regelbundet och kan leverera adressuppgifter och kontaktinformation till företag som använder ett visst ekonomisystem, CRM-system, BI-system och lönesystem etcetera.

Vi kartlägger spridning, marknadsandelar och förändringar i företagens IT-miljö. Intervjuerna sker endast med IT- och ekonomiansvariga bland företag och organisationer med minst 50 anställda.

Vi ger er möjlighet att göra urval online utifrån:

  • ERP/Ekonomisystem
  • Ålder på ERP/ekonomisystem
  • BI, CRM och lönesystem (PA)
  • Antal servrar/antal PC
  • Outsourcing maskinvara
  • DB-Server
  • Programmeringsspråk

Kartlägg din marknad 

Vår mångåriga och regelbundna kontakt med ekonomiansvariga och IT-ansvariga bland företag och organisationer innebär att vi får får svar på våra frågor och kan utföra våra intervjuer.  

Vi utför projekt åt de kunder som vill kartlägga sin marknad, inkluderat konkurrenternas spridning, inom områden som ligger utanför vårt dagliga frågeunderlag. Vi har levererat till bland andra SAP och Microsoft med olika typer av unik information insamlat genom egna utförda intervjuer.                              

ERP-rapport

Kontakta oss om prisuppgift på vår ERP-rapport vilken vi sammanställer årligen. Här kartlägger vi ERP- och ekonomisystemens marknadsandelar, vilka system som säljer mest i nutid och genomsnittligt implementationsår per system bland annat. 

Nå högsta beslutsfattarna bland svenska företag och organisationer