Hur kommer jag igång med urval online? Hur kommer jag igång med urval online?

Hur kommer jag igång med urval online?

Vårt mål är att våra kunder maximerar lönsamhet i sina egna affärer.

DataDIA AB har sedan 1985 samlat namn på beslutsfattare i Sverige, inklusive e-postadress och direkttelefonnummer. Vi intervjuar företagen i egen regi och har idag marknadsledande täckning och kvalitet.

I mindre företag och organisationer under tio anställda är det oftast VD som fattar beslut och står för inköp. I gruppen 10-19 anställda samlar vi namn på sju definierade titlar. Bland större företag finns upp till 23 titlar.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder med rätt målgrupp och rätt kontaktyta inom svenskt näringsliv. Vårt uppdrag är också att sammanställa könsfördelning bland personer i operativa ledningsgrupper; vi kan belysa förändringar över tid och ta fram dagsfärsk statistik.