Behöver du köpa företagsregister?

Vi levererar komplett information när du vill köpa ett företagsregister

Urval av företagsregister online

Genom några enkla klick kan du köpa företagsregister online, kompletterade med en mängd valfri information, till exempel namn på beslutsfattare, personliga e-postadresser, infobox, hemsida, organisationsnummer och nyckeltal.

Vi levererar uppdaterade företagsregister med samtliga 1 168 000 aktiva företag och organisationer i Sverige. I vårt urvalssystem väljer du själv om du vill inkludera eller exkludera reklamspärrade företag.

Månadsvis uppdaterar vi cirka 60 000 grunduppgifter inom svenskt näringsliv och offentlig sektor såsom utdelningsadress, antal anställda och bransch.


Genom egna telefonintervjuer samlar vi namn på de högsta beslutsfattarna, personliga e-postadresser och mobiltelefonnummer. Totalt finns cirka 1,2 miljoner beslutsfattare i vår databas.

I publika företagsregister är cirka 6 % av telefonnumren felaktiga - dessa rättar vi manuellt i samband med egen insamling av kontaktinformation.

Du kan läsa mer om hur du köper företagsregister här. Sidan beskriver de tre enkla stegen för hur du gör urval, kompletterar företagsregistren med ytterligare information och hur du köper när du är nöjd med ditt urval.

Kontakta gärna oss för en diskussion om målgrupper!

Nå högsta beslutsfattarna bland svenska företag och organisationer