Behöver du köpa företagsregister?

Vi levererar komplett information när du vill köpa ett företagsregister

Urval av företagsregister online

Genom några enkla klick kan du köpa företagsregister online, kompletterade med en mängd valfri information, till exempel namn på beslutsfattare, personliga e-postadresser, infobox, hemsida, organisationsnummer och nyckeltal.

Vi levererar uppdaterade företagsregister med samtliga ca 1,2 miljoner aktiva företag och organisationer i Sverige. I vårt urvalssystem väljer du själv om du vill inkludera eller exkludera reklamspärrade företag.

Månadsvis uppdaterar vi cirka 60 000 grunduppgifter inom svenskt näringsliv och offentlig sektor såsom utdelningsadress, antal anställda och bransch.


Genom egna telefonintervjuer samlar vi namn på de högsta beslutsfattarna, personliga e-postadresser och mobiltelefonnummer. Totalt finns cirka 1,2 miljoner beslutsfattare i vår databas.

I publika företagsregister är cirka 6 % av telefonnumren felaktiga - dessa rättar vi manuellt i samband med egen insamling av kontaktinformation.

Du kan läsa mer om hur du köper företagsregister här. Sidan beskriver de tre enkla stegen för hur du gör urval, kompletterar företagsregistren med ytterligare information och hur du köper när du är nöjd med ditt urval.

Citatikon

Andara konsultuthyrning & rekrytering

"Det är vår personliga kontakt med Marknadsinformation vi uppskattar mest" säger Svante Norin på Andara. ”De förstår vår affär och är engagerade. Om vi inte riktigt vet hur vi ska göra hjälper de oss att tänka. Vi får snabb respons, de är lyhörda och ger kompetent service. När det gäller urvalskriterier, finns många val vi kan göra. De har lång erfarenhet av att arbeta med kunder och kan ge erfarenhetsbaserade råd. Så tycker jag att det alltid ska fungera när man köper adresser."


Svante Norin
Marknadschef & partner
Andara konsultuthyrning & rekrytering

Citatikon

Nå högsta beslutsfattarna bland svenska företag och organisationer