Registervård | Organisationsnummersättning Registervård | Organisationsnummersättning

Registervård, analys och API-tjänster

Analys och API-kopplingar

Marknadsinformation i Sverige AB har levererat tjänster gällande företagsinformation sedan 2004.

Företagskontakt.se finns det verktyg som en stor del av marknaden använder vid urval av uppdaterade företagsregister.

Här utför du också import av egna organisationsnummer inför registervård, du kan spara dina urval, exkludera egna kunder från nya urval tillsammans med en mängd andra funktioner.

Övriga tjänster

Vid registervård uppdaterar och kompletterar vi den information du har i exempelvis ditt kundregister. Registervård kan också automatiseras så att du ständigt har uppdaterad information i dina register.

Analys av befintlig kundstruktur, exkluderingar och registervård kräver ofta en initial organisationsnummersättning. Vi arbetar med egenutvecklade produkter som tar hänsyn till bland annat felstavad information och fonetiska felskrivningar.

Vi arbetar med API-kopplingar vid de fall våra kunder vill integrera egna system med en komplett företagsdatabas med marknadsledande kontaktinformation till de högsta beslutsfattarna. I vår API-tjänst erbjuder vi också kreditupplysning.

Behöver hjälp med registervård, kundanalys eller API-kopplingar?