Personuppgiftspolicy Företagsinformation | Urval | E-postadresser

Utgivningsbevis, lagar och regler

Personuppgiftspolicy och utgivningsbevis

Om informationen i Företagskontakt.se

Företagskontakt.se ägs och driftas av Marknadsinformation i Sverige AB och innehåller företagsinformation om samtliga aktiva företag i Sverige. Urval kan göras utifrån exempelvis bransch, region och storlek, och kan kompletteras med telefonnummer och kontaktuppgifter till beslutsfattare. Kontaktuppgifter knutna till respektive företag samlas in uppdateras regelbundet genom egna telefonintervjuer.

Personuppgiftsansvar och utgivningsbevis

Marknadsinformation i Sverige AB är personuppgiftsansvarigt för de kontaktuppgifter vilka insamlas i egen regi. Utgivningsbevis för publicering av dessa kontaktuppgifter har utfärdats av Myndigheten för press, radio och TV. Ansvarig utgivare samt dataskyddsombud hos Marknadsinformation i Sverige AB är Niklas Linder.

Företagsinformationen säljs, och publiceras, endast till seriösa aktörer som vänder sig med riktade budskap till relevanta målgrupper. Det är kostnadsfritt att stå med i registret. För publiceringsspärr av uppgifter, se nedan.

Hantering av personuppgifter

Företagsuppgifterna förvaras skyddade mot intrång av obehörig part på dedikerade servrar i serverhall med högsta EU-säkerhetsklassificering. Kontaktuppgifter kopplade till företagen, uppdateras minst en gång per år. Varje enskild kontaktuppgift, vilken samlas in genom telefonintervju, loggas med tidsstämpel inför uppföljning. Namn på VD kontrolleras maskinellt månadsvis.Leverans vid målgruppsurval sker via säkra leveranssystem innehållande tvåstegsautentisering.

Källangivelse

I samtliga leveransfiler från Marknadsinformation i Sverige AB finns information om den källa som ska anges vid exempelvis postala utskick.

Slutkund är skyldig att särskilja olika källor. Marknadsinformation får under inga omständigheter anges som källa för exempelvis egna eller andra leverantörers register.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen består av riktlinjer för hur bearbetning av målgrupper får göras samt vad som inte får göras. Till exempel beskriver lagen att det inte är tillåtet att kontakta ett företag som har avsagt sig reklam från en viss avsändare. Läs mer om lagen här.

Branschorganisationen Swedma

Marknadsinformation i Sverige AB är medlem i branschorganisationen SWEDMA, och har varit med i den grupp som formulerat SWEDMA:s riktlinjer för användande av e-postregister vid marknadsföring mot företag. Läs mer om Swedmas allmänna regler och riktlinjer här.

Utdrag och ändring i företagsregister

En enskild beslutsfattare vars namn finns i vårt register, alternativt representant från företaget, kan när som helst kontakta oss och begära att få en eller flera uppgifter ändrade eller spärrade för publicering. Beslutsfattaren eller representanten kan också begära utdrag av samtliga uppgifter vilka härrör till företaget.

Vid förfrågan om utdrag i företagsregister skall avsändaren på ett tydligt sätt kunna kopplas till det aktuella företaget för att Marknadsinformation i Sverige AB ska kunna delge uppgifterna.

Även företagets grunddata kan spärras för publicering. Detta görs vanligen hos Statistiska Centralbyrån (SCB), vilket då innebär spärr hos samtliga leverantörer.

Kontaktuppgifter inför utdrag, ändring och övriga frågor gällande företagsregister:

Marknadsinformation i Sverige AB
Sundbybergs Torg 1 H
172 67 Sundbyberg

08-514 905 90
dataskyddsombud@marknadsinformation.se

Kontakta oss gärna om du har frågor om utgivningsbevis och lagar.